Čím se zabýváme?

image

Programování

 • Co je to programování?
 • Je to složité?
 • V čem programovat a jak?
 • Měl by právník umět programovat?
 • Jak může znalost programování usnadnit práci?

Programování obecně znamená sestavování sady instrukcí, které mají být počítačem vykonány. V širším pojetí programování znamená rovněž analýzu problému a návrh jeho řešení (algoritmizace), přičemž řešení problému je popsáno v sadě instrukcí, které programátor ukládá počítači provést.

Pokusíme se vysvětlit kolegům právníkům, ale i dalším netechnickým profesím, že programování není v zásadě nic složitého, a že základní znalost programování může být přínosem, vedoucím k vyšší efektivitě a úspoře času.

Číst dále

Automatizace

 • Co je to automatizace?
 • Jak si usnadnit rutinní a opakující se úkoly?
 • Lze omezit chyby zanesené lidským faktorem?
 • Můžeme získat více času na právní a kreativní práci?
 • Jaké jsou nové možnosti distribuce právního know-how?

Automatizace je technologie, jejíž pomocí se proces nebo postup provádí s minimem zásahů člověka. Automatizace (právních) dokumentů umožňuje sestavování dokumentů právní povahy, jejichž obsah může být proměnný v závislosti na podmíněných vstupech od uživatele.

Přiblížíme Vám možnosti praktického využití automatizace, jak si sám pomocí znalosti programování sestavit vlastní "document assembly system", případně si upravit komerční produkty.

Číst dále
image
image

Umělá inteligence (AI)

 • Co je to umělá inteligence?
 • Nahradí AI právníky?
 • Co lze od AI reálně očekávat v současné době?
 • Jak AI prakticky využít?

Umělá inteligence je definována jako schopnost systému správně interpretovat vstupy, učit se z těchto vstupů a použít získané znalosti k dosažení stanovených úkolů cestou postupného přizpůsobování se.

AI nejsou jen chatboti (tedy to, co při pokusu o konverzaci posílá méně, ale spíš více nesmyslné odpovědi), ani roboti, kteří touží nás zabít. Přestože na AI právníky si asi počkáme ještě hodně dlouho, již nyní by bylo možné na AI delegovat dílčí úkoly, usnadňující práci, např. předběžné posuzování či dílčí úpravy obsahu právních dokumentů.

Co nabízíme?

Školení

Připravili jsme pro Vás školení z následujících tematických okruhů:

 • Základy programování.
 • Programování mobilních aplikací.
 • Algoritmizace právních problémů.
 • Tvorba interaktivních právních dokumentů.
 • Možnosti využití AI v právní praxi.
image
image

Softwarová řešení

 • Automatizované vzory právních dokumentů.
 • AI procesor právních dokumentů.
 • Transakční designer.